Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera

PANEWNIK
PANEWNIK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe
ul. Koszykowa 1c, 40-781 Katowice
tel/fax: 322 063 493; 322 529 359
e-mail: panewnik@panewnik.com.pl
Konto: 57 1020 2313 0000 3502 0120 8792
           02 8437 0002 0040 0443 6715 0001
NIP: 634-013-56-24,    REGON: 270175084
Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Katowicach           KRS 0000146497
Kapitał zakładowy:        286.000,-PLN
Firma nasza oferuje materiały i usługi budowlane:
  elementy prefabrykowane: wielkogabarytowe oraz
     drobnowymiarowe (z betonu, żelbetu, stali);
  beton towarowy w klasach od C-10 do C-30;
  zaprawy budowlane;
  zbrojenia montażowe, strzemiona, siatki zgrzewane;
  stropy typu: WPS, TERIVA, RECTOR;
  dachowe płyty korytkowe typu: DK, DKZ;
  elementy inżynieryjne nawierzchni drogowych;
  wykonawstwo robót, nadzór budowlany, certyfikaty
     energetyczne;
  usługi ślusarskie, transportowe, budowlane
  realizujemy kompleksowe zaopatrzenie placu budowy w:
  materiały budowlane,
  materiały konstrukcyjne,
  materiały wykończeniowe,
  materiały termoizolacyjne,
  pokrycia dachowe.
   
 
 
Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera