Beton towarowy

Beton jako materiał konstrukcyjny zyskuje coraz większe uznanie wśród architektów i konstruktorów. Jest materiałem wszechstronnego zastosowania – kształt i przeznaczenie zależy tylko od inwencji twórczej i pomysłowości projektanta.

Dostarczamy beton produkowany w oparciu o technologie zgodnie z normami europejskimi. Oferujemy dostawy betonu na budowę transportem: betonomieszarką z pompą o różnym zasięgu (konsystencja półciekła i ciekła) lub wywrotką (konsystencja wilgotna, gęstoplastyczna).

Oferujemy doradztwo techniczne przy wyborze klasy i rodzaju betonu. Posiadamy możliwość dozowania domieszek do betonu zgodnie z wymaganiami inwestora.
Zabronione jest modyfikowanie konsystencji mieszanki betonowej poprzez dodanie wody, która może pogorszyć parametry betonu i doprowadzić do odparzenia wierzchniej warstwy. Niezbędna jest prawidłowa pielęgnacja betonu po zalaniu, należy nie dopuścić do powstania spękań, co prowadzi do zwiększenia ścieralności, a także obniżenia mrozoodporności betonu.

Zalety betonu:
Duża wytrzymałość na ściskanie, odporność na ogień, temperaturę, wilgoć oraz czynniki atmosferyczne. Oszczędność czasu – możliwość regulowania czasu urabialności, czasu wiązania oraz twardnienia mieszanki betonowej w zależności od Państwa potrzeb. Trwałość – wysoka trwałość w stosunku do innych materiałów budowlanych. Oszczędność kosztów – niska cena produktu.

Oferujemy beton klasy: C- 8/10; C-12/15; C-16/20; C-20/25; C-25/30; C-30/37; beton posadzkowy.

Zaprawy

Zaprawy budowlane są to mieszaniny: spoiw, drobnoziarnistych kruszyw, wody i innych wypełnień. Woda jako składnik umożliwia proces wiązania spoiwa i pozwala uzyskać odpowiednią konsystencje mieszanki. Podstawową własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.

Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do:

  • łączenia elementów np. bloczków betonowych, cegieł itp. w jedną całość,
  • wykonania posadzek w budownictwie indywidualnym i przemysłowym,
  • wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń,
  • uszczelnienie elementów budowli,
  • ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im
  • estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów).

Oferujemy zaprawy klasy: M-5; M-10; M-15