STROPY TERIVA

Stropy Teriva są gęstożebrowymi stropami belkowo – pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków keramzytowych i betonu lanego na budowie o klasie nie niższej niż C12/15.

Charakteryzują się :
– lekkością, dużą wytrzymałością i trwałością
– łatwością montażu – montaż ręczny przeprowadzany przez dwóch pracowników, nie wymagający deskowania ani ciężkiego sprzętu budowlanego
– pustaki keramzytowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne ( ok. 2 kN ), wysoką izolacyjnością cieplną i akustyczną oraz odpornością na działanie czynników chemicznych

Oferujemy:

Wysokość stropu 38 cm
Rozstaw osiowy belek stropu 60cm
Najmniejsza średnica środka stropu 9 cm
Szerokość stopki belki stropu 12 cm
Rozpiętość modularna stropu od 1,8m do 7,8m co 0,3 m
Nazwa Wartość
Wysokość pustaka 20 cm
Szerokość pustaka 51 cm
Długość pustaka 24 cm

Przeznaczenie stropu TERIVA : Dla wszystkich obiektów budowlanych w których obciążenie charakterystyczne stropu nie przekracza 3,6 kN/m2. Do montażu na budowie wystarcza dwóch pracowników. Stropy wykonuje się uproszczonym sposobem montażu, bez stosowania deskowania i ciężkiego sprzętu budowlanego.

Strop TERIVA – zasady wykonania. Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie. Belki należy układać w rozstawie 60 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki.Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm.

Układanie pustaków. Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku – prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte zaprawą murarską – zatkane.

Betonowanie stropu. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niż C12/15) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania.

Wieńce. Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 20 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach.

UWAGA : Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem.

STROPY RECTOR

Podstawowym elementem  systemu RECTOR są prefabrykowane, strunobetonowe belki RS obejmujące szereg odmian, różniących się między sobą: wysokością przekroju, liczbą i usytuowaniem splotów sprężających i usztywnieniem kratownicą przestrzenną.

W gamie belek wyróżnia się trzy główne rodziny belek stropowych RS 110, RS 130, i RSE (do montażu bezpodporowego). Produkowane są w rozpiętościach od 1,0m do 10,0m co 10cm. Górna powierzchnia belek ma dyblowany kształt co zapewnia jej dobrą przyczepność do betonu wylewanego na budowie. Dodatkowo dla zapewnienia dostatecznego zakotwienia zbrojenia sprężającego w żelbetowych wieńcach stropowych, końce splotów wypuszczone są z powierzchni czołowych belek na długość min. 8 cm.

Wykorzystanie technologii betonu sprężonego pozwala na projektowanie stropów wolnych od klawiszowania dla większych rozpiętości, większych obciążeń lub mniejszych grubości.

Prosimy o przesłanie zapytania, obliczymy potrzebne ilości, doradzimy, podamy cenę

PŁYTY STROPOWE WPS

Produkujemy płyty stropowe typu WPS o szerokości 40 cm dostosowane do rozstawu belek stalowych od 90 do 150 cm (co 10 cm). Waga elementów wynosi ok. 100 kg/m2 stropu. Do wykonania płyt stosujemy beton klasy nie niższej niż C20/25, stal klasy A-0 StOS. Płyty stropowe WPS przystosowane są do montażu ręcznego.

Oferujemy:

Lp.

Rodzaj WPS

 

Wymiary*

 

Masa

 

 

A[cm]

B [cm]

C [cm]

[kg]

1

WPS 90

88

79

64

43,7

2

WPS 100

98

89

74

49,0

3

WPS 110

108

99

84

53,3

4

WPS 120

118

109

94

58,0

5

WPS 130

128

119

104

62,5

* Wymiary A, B, C płyty WPS patrz „Przekrój 1-1” poniżej.

CHARAKTERYSTYKA PŁYT STROPOWYCH WPS.

PARAMETR PŁYTY WPS

WPS-90

WPS-100

WPS-110

WPS-120

WPS-130

WPS-140

WPS-150

Zbrojenie nośne płyty

3 ø 6

3 ø 6

3 ø 6

3 ø 6

4 ø 6

4 ø 6

4 ø 6

Objętość betonu płyty [m³]

0,0175

0,0195

0,0213

0,0232

0,0250

0,0269

0,0288

Masa stali płyty [kg]

0,865

0,931

0,998

1,102

1,452

1,577

1,666

Masa płyty [kg]

43,7

49,0

53,3

58,0

62,5

67,3

72,0

Ilość szt. na m² stropu

2,8

2,5

2,3

2,1

1,9

1,8

1,7

Reakcja płyty na ogień  [klasa]

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Objętość betonu na m² stropu [m³]

0,050

0,050

0,049

0,048

0,048

0,048

0,048

Masa stali na m² stropu [kg]

2,40

2,33

2,27

2,30

2,79

2,82

2,78

Masa płyty na m² stropu [kg]

121,4

122,5

121,2

120,8

120,2

120,2

120,0

Przestrzeń miedzy belkami, ponad płytami, można wypełnić lekkimi materiałami termoizolacyjnymi (np. Keramzytem lub Ekostyrenem), na których wylewa się warstwę betonu. Strop WPS jest stosowany przede wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych. Można nim zastąpić strop drewniany wstawiając w miejsce drewnianych legarów stalowe belki, a w stropach Kleina można zastąpić stropem WPS rozmieszczone miedzy stalowymi belkami pustaki lub cegły. Nośność i rozpiętość stropu zależy od rozstawu i przekroju użytych belek stalowych.

Zalecenia przy montażu stropów z płyt WPS na belkach stalowych :

Podstawą do wykonania montażu w obiekcie jest budowlany projekt techniczny – konstrukcyjny remontu, modernizacji lub nowo wznoszonego budynku. Powinien on obejmować następujące dane : rodzaj i grubość stropu, układ, rozstaw i numeracja belek, sposób oparcia na ścianach i ich kotwienie. Belki stalowe powinny być klasy AI – AII o wysokości dwuteowników minimum 140 mm.

Grubości stropów :

  • 23 cm dla rozpiętości mniejszych od 4,60 m (belki o wysokości 140 – 200 mm)
  • 29 cm dla rozpiętości mniejszych od 4,60 – 6,50 m (belki o wysokości 140 – 260 mm)
  • 33 cm dla rozpiętości powyżej od 6,50 m (belki o wysokości 140 – 300 mm)

Układ, numeracja i wielkość belek stalowych stropu oraz typ płyt WPS powinny być zgodne z projektem konstrukcyjnym obiektu, dolne stopki belek stalowych powinny być umieszczone w jednym poziomie, przed ułożeniem płyt dolne stopki belek powinny być dokładnie owinięte siatką drucianą. Płyty stropowe WPS należy układać ściśle obok siebie, po ułożeniu płyt styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek – rzadką zaprawą cementową, stalowe belki stropu należy obetonować. Do wykonania stropów z płyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i użytkowania, należy stosować belki stalowe (o przekroju dwuteowym lub ceowym) o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 4 cm.

Przykładowy przekrój stropu  WPS i szkic obetonowania stalowej belki stropowej:

PŁYTY KORYTKOWE DKZ i DK

Dachowe płyty korytkowe stosowane są w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej realizowanych w technologiach uprzemysłowionych.

Płyty korytkowe produkowane są jako:
• płyty korytkowe otwarte – DK
• płyty korytkowe zamknięte – DKZ
Niewielki ich ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. Płyty dachowe korytkowe mogą być stosowane wyłącznie do wykonania pokryć dachowych we wszystkich obiektach budowlanych pod warunkiem zachowania dopuszczalnych wartości obciążeń charakterystycznych ponad ciężar własny 2,0kN/m2.
UWAGA – minimalna długość oparcia płyt na podporze wynosi – 40 mm

Beton klasy C20/25 – C25/30
Zbrojenie główne B 500
Zbrojenie rozdzielcze D-I
Odporność ogniowa E15

Oferujemy:

Lp.

Typ elementu

 

Wymiary

 

Objętość

betonu

Ciężar montażowy

 

 

l [cm]

b [cm]

h [cm]

[m³]

[kN]

1

DK, DKZ 180

179

59,  29

12

0,066;  0,039

1,79;    1,05

2

DK, DKZ 210

209

59,  29

12

0,076;  0,046

2,05;    1,24

3

DK, DKZ 240

239

59,  29

12

0,0860,052

2,33;    1,41

4

DK, DKZ 270

269

59,  29

12

0,097;  0,059

2,62;    1,60

5

DKZ 300

299

59,  29

12

0,107;  0,065

2,89;    1,76

6

DKZ 330

329

59,  29

12

0,117;  0,071

3,16;    1,92

7

DKZ 360

359

59,  29

12

0,128;  0,077

3,46;    2,08

PŁYTY KORYTKOWE OTWARTE DK

PŁYTY KORYTKOWE ZAMKNIĘTE DKZ