NAGŁÓWEK

Zaprawy budowlane są to mieszaniny: spoiw, drobnoziarnistych kruszyw, wody i innych wypełnień. Woda jako składnik umożliwia proces wiązania spoiwa i pozwala uzyskać odpowiednią konsystencje mieszanki. Podstawową własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.

Firmy,
które nam zaufały.

NAGŁÓWEK

Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do:

  • łączenia elementów np. bloczków betonowych, cegieł itp. w jedną całość,
  • wykonania posadzek w budownictwie indywidualnym i przemysłowym,
  • wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń,
  • uszczelnienie elementów budowli,
  • ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im
  • estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów).

Oferujemy zaprawy klasy: M-5; M-10; M-15