Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera

PANEWNIK
PANEWNIK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe
Elementy prefabrykowane betonowe
WYKONAMY KAŻDY PREFABRYKAT BETONOWY LUB ŻELBETOWY
BEZ WZGLĘDU NA KSZTAŁT I ROZMIAR!

Oferujemy:

Konstrukcyjne prefabrykaty żelbetowe wg indywidualnych projektów.

Elementy ścienne

Elementy stropowe

Elementy inżynieryjne nawierzchni drogowej
    Płyta drogowa typu MEBA
    Płyty chodnikowe
    Obrzeża trawnikowe
    Obrzeża drogowe
    Koryta ściekowe
    Palisady

Elementy do budowy kanałów ściekowych i deszczowych
    Kręgi betonowe
    Płyty pokrywowe z otworem
    Pierścienie dystansowe pod włazy
    Pokrywy włazów kanałowych
    Płyty denne pod studzienki

Elementy kanałów ciepłowniczych

Elementy małej architektury ogrodowej

Prefabrykowane elementy ogrodzeń wg uzgodnien

Nietypowe elementy wg indywidualnych projektów inwestora.
       
       
       
       
Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera